19 април 2014 г.
Важно за фермера
Растениевъдство | Животновъдство | Пчеларство | Земеделска техника
/04.03.2009 г./ Преглеждания 5724 | Коментари 0
Пъдпъдъци – видове и породи
 
Познатите у нас като обект за ловуване диви и отглеждани за яйца и месо пъдпъдъци принадлежат към вида Котурникс. Заедно с родовете Синоикус, Ексалфакториа, Анурофасис и Маргопедрикс образуват групата на пъдпъдъците от Стария свят. Най-широко разпространение има родът Котурникс, който е богат на видове съобразно с произхода им в три групи на Азия с Европа, Австралия с Нова Зеландия и Африка. Най-разпространен е видът Котурникс Котурникс, който населява Азия, Европа, Африка и Атлантическите острови. Подвидът Кот.Кот. Котурникс гнезди в Азия и Европа и в края на август мигрирав Африка, Арабския полуостров и Индия. Подвидът Кот.Кот. Японика населява японските острови и полуостров Сахалин.

През зимата мигрира в Индокитай, Лаос и остров Тайван. В Китай е разпространен подвидът Кот.Кот. Чайненис. Подвидът японски пъдпъдък е одомашнен преди повече от 400 г. в Япония и е пренесен в Корея, Китай и САЩ. В резултат на дългогодишна селекционна работа са създадени много породи японски пъдпъдъци за яйца и месо. В Новия свят найразпространени са видовете Колинус Виржинианус и Зофорти Калифорникус. Селекционирани са предимно в Северна Америка и САЩ.

Най-разпространени видове и породи пъдпъдъци са: Японски пъдпъдък. Полово зрелите мъжки пъдпъдъци тежат около 115-120 г, а женските – 130-150 г. Породата е типично яйценосна. Носачките снасят от 150 до 300 яйца годишно. По-високата носливост е характерна за селекционираните линии. Като недостатък се смята ниското живо тегло на мъжките и на прекратилите снасянето си носачки. Оперението на японските пъдпъдъци е богато и разнообразно. Цветът на черупката е бяло-зеленикаво-кафяво с кафяви, тъмнокафяви до сиво-черни и черни петна.

Порода Фараон. От японските пъдпъдъци найразпространена е породата Фараон. Предназначена е за производството на пъдпъдъци бройлери. Създадена е в САЩ. По цвета на окраската наподобява на дивия пъдпъдък. Възрастните мъжки тежат 200260 г, а женските – 250-310 грама, като в края на периода на снасяне живото им тегло може да спадне до 160-170 грама. Намаляването на живото тегло на носачките се дължи на изчерпване на резервите на хранителни вещества в организмите им поради пренасочването им към яйцата. Пронасят на 45-50-дневна възраст.

Носливостта е около 220 яйца с тегло около 12-15 грама. Живата маса на бройлерите варира в зависимост от времето на отглеждането от 120-150 г и до 170 г при отглеждане до 35-дневна възраст (по данни на Тракийския университет), с разход на 3,35 кг фураж за 1 кг прираст. Някои линии японски пъдпъдъци се отглеждат от любителите като декоративни птици, например Английски парков пъдпъдък (Лотус), Смокинов пъдпъдък (Туредо), Златист пъдпъдък (Мачурион) и други. Смокинов пъдпъдък. Оперението на гърба е кафяво-черно и се пренася по крилата, а на гърдите е бяло, откъдето идва и наименованието му.

Носачките тежат около 170-180 г, а мъжките – 140-160 г. Женските пронасят на около 42-дневна възраст. Годишната носливост е 280 яйца с тегло 9-11 грама. Китайски пъдпъдък. По живо тегло е близък до японския. Носливостта е 80-160 яйца.

Инкубационният период е 16 дни. Оперението му е от тъмно, до сребристо при някои индивиди. Определя се като най-дребният пъдпъдък. Бял английски пъдпъдък.

Преобладаващото оперение е бяло, понякога с тъмни петно. Красиви декоративни птици. Мъжките тежат 140-160 г, а женските – 160-180 г. Носливостта е около 280 яйца с тегло 10-11 грама. Черен английски пъдпъдък. Цветът на оперението е от черен до кафеникав. Носачките снасят около280 яйца с тегло 10-11 грама. От в. Гласът на фермера
 
Изпрати Изпрати на приятел [назад] 
 
 
 
 
 « предишно следващо » 
 
 
 
 Детайлите при зелените плащания, за които не се говори
 Няма изненада - наредбата за агроплащанията още не е готова
 Остават пет дни да се кандидатства по схемата de minimis за животновъдите
 
 
 
 
 
Вашето име:*  
Вашият e-mail:*  
Въвдете антиспам кода:*
Вашето мнение:*
  Всички полета са задължителни!
 
 
 
Всички права запазени FARMER.bg  2003 - 2014